הקשר ארכיאולוגי

כנסייה

בית כנסת

מבנה ציבורי

מבנה פרטי

  עין גדי, בית כנסת
  עין גדי, בית כנסת
  כסופים
  כסופים
  מעון, ח'
  מעון, ח'
  עין יעל, ירושלים
  עין יעל, ירושלים
  בית שאן, בית הכנסת
  בית שאן, בית הכנסת
  חורבת באר שמע
  חורבת באר שמע
  רוגלית
  רוגלית
  בית שאן
  בית שאן
  מרות, ח'
  מרות, ח'
  סחמאתא
  סחמאתא
  אל-מכר
  אל-מכר